Muriaticol S

Dane podstawowe

Nazwa: Muriaticol S (inhibitor trawienia)
Nazwa angielska: Acid Pickling Inhibitor and Defumer
Nazwa chemiczna: mieszanina
PKWIU: 2466482700 Kod PCN: 38249035
Numer CAS: - Specyfikacja nr.: -

Xi - preparat drażniący
R 36/38, R 42/43
S 1/2, S 28, S 36/37/39, S 46


Charakterystyka ogólna

Opis technologii

Instrukcja stosowania

Dostępne opakowania

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Forum techniczne (w przygotowaniu)

NOWY SPOSÓB WYTRAWIANIA STALI

Muriaticol S , dodany w ilosci ok. 1% do roztworu kwasu solnego, zmienia w sposób absolutnie unikalny parametry trawienia, umożliwiajac:

www.defumer.com
- Znaczne zmniejszenie efektu parowania kwasu solnego - eliminacja w wytrawialni oparów silnie drażniacego kwasu solnego poprawia zdecydowanie BHP , ogranicza skażenie srodowiska, zmniejsza straty korozyjne.
www.inhibitor.pl
- Zupełnie nowa jakosć wytrawianej powierzchni stali , pozbawionej wżerów, niedotrawień w postaci zanieczyszczeń tlenkowych, zgorzelinowych i innych w tym organicznych. Czysta powierzchnia metalu pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci powłok galwanicznych ( w tym cynkowych) oraz ogniowych cynkowych i cynowych. - Znaczne zmniejszenie ilosci scieków potrawiennych i ilosci żelaza w tych sciekach. Inhibitor i defumer do wytrawiania stali i żeliwa w kwasach.

Efekt inhibicji korozji: 95-99%
Efekt obniżenia parowania kwasu - ponad 90%, nawet do 99%
Inhibitor and defumer for acid pickling iron and steels surfaces.
Protection inhibited: 95-99%,
Acid Fumes Reduction: 90-99%.

Strona główna »   Muriaticol S »